Trekker forslag

Øystein Haga har fått mer informasjon og trekker derfor forslaget om å døpe gatestubb Hamsun gata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Agderposten og på hjemmesiden til NRK sørlandet går Øystein tilbake fra forslaget sitt om valg av Hamsun-gate. Dette fordi det er kommet frem nye opplysninger omkring en familie som bor i denne delen av Kirkegata. De var hardt rammet under krigen og av denne grunn trekker Haga forslaget sitt. “Det er viktig å høre på og bry seg om folk, derfor velger jeg å ikke stemme for mitt eget forslag i kommunestyret 2.februar.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**