Årsmøtet for Alvdal Venstre ble avholdt på Tronsvangen tirsdag 13. januar

Til behandling var ordinære årsmøtesaker: Godkjenning av årsrapporter, regnskap og valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsrapporter og regnskap ble godkjent. To styremedlemmer — Mali Hauen og Anders Wahl — var på valg, og begge hadde sagt seg villig til en ny toårsperiode i styret. Inge Haugen hadde etter mange års ledergjerning bedt om avløsning som leder, men ønsket å fortsette resten av toårsperioden i styret. Til ny leder ble valgt Anders Wahl. Styret skal konstitueres på første styremøte.

Referat fra årsmøtet vil bli sendt ut til medlemmene.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**