Møteplan for våren 2009

er lagt inn i Alvdal Venstres møtekalender (i spalten helt til høyre). Gruppemøtene vil som før bli avholdt tirsdager før de politiske møtene kl. 19:30 på Kammerset i Dalsegga. Første gruppemøte blir 20. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I forbindelse med disse møtene har Alvdal Venstre nå henvendt seg skriftlig til kommunen med spørsmål om å legge til rette for tilkobling til trådløst nettverk i møtelokalene til kommunen. Vi ser jo at flere og flere bruker pc på møtene i stedet for å ta papirutskrifter av møtedokumentene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**