Sandnes Venstre innkaller til Årsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tid: Torsdag 29.01.2009 kl. 19.00
Sted: Fogdahuset (Hvitt Jærhus rett bak Havannasenteret)

Sakene som skal behandles er:

– årsberetning 2008
– regnskap for 2008
– politisk regnskap 2008
– valg av leder for 2 år
– valg av 1 styremedlem for 2 år
– valg av varamedlemmer til styret
– valg av 9 delegater til fylkesårsmøtet 31.jan og 1.feb.

Med vennlig hilsen
Sandnes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**