Vel gjennomført årsmøte

Tirsdag 13. januar ble årsmøtet i Nes Venstre gjennomført.
Nytt styre er på plass, Øystein Smidt fortsetter som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Øystein Smidt ønsket velkommen og årsmøtet godkjente innkalling og saksliste.

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent med mindre endringer.
Årsmelding for 2008 finner du her

Årsmøte valgte følgende styre for neste periode:

Leder: Øystein Smidt
Nestleder/ hjemmesideansvarlig: Åse Birgitte Skjærli
Sekretær/ studieansvarlig: Helge Tommelstad
Kasserer: Hans Østvold

Åsrmøtet besluttet å utvide styret til totalt 7 personer, som styremedlemmer ble valgt:
Hans Erik Weng, Bengt Haugnæss, Ingrid Anne Haugnæss.

Revidert regnskap ble fremlagt og godkjent uten merknader.

Valg av utsendinger til årsmøte i Akershus Venstre ble ikke foretatt da Nes Venstre ikke har økonomi til å betale kr 4.500,- for å delta. Dette meddeles fylket.

Valg av skolestruktur i Nes ble forankret i årsmøtet. Nes Venstre ønsker på sikt seks barneskoler og to ungdomsskoler.

Hele referatet fra årsmøtet finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**