Bodø trenger mer demokrati!

Uttalelse fra årsmøtet 2009 i Bodø Venstre, med medieinnlag på AN TV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Fremtredende politikere i Bodø har en rekke styreverv i kommunale virksomheter som er organisert som aksjeselskap, foretak og IKS. Ordføreren alene står registrert med 11 slike verv, hvorav 5 som styreleder, for eksempel i Team Bodø, SKS og programrådet DA.

Bodø Venstre mener dette er en praksis som bør avvikles fortest mulig, blant annet fordi den skaper uklarheter rundt rollen til de politikerne som både skal bestyre kommunale selskaper, og samtidig føre tilsyn med de samme

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

selskapene i egenskap av å være bystyremedlem. Praksisen medfører dessuten at viktige diskusjoner flyttes ut av bystyresalen, og inn i lukkede rom. Det betyr at bystyret mister anledningen til å snakke seg sammen, til beste for Bodø-samfunnet, og i stedet blir et forum for orienteringer og refereringer av ymse slag. Praksisen innebærer også at reelle konfliktlinjer skyves under teppet, og ikke tas opp til debatt. I lengden er dette lite effektivt, og Bodø-samfunnet ville tjent på en mer åpen politiske prosess.

Det er i stor grad opp til kommunene selv å bestemme i hvilken grad bystyrepolitikerne skal ha styreverv i kommunale selskaper. Bodø er i denne sammenhengen blant de ekstreme kommunene i landet. I motsatt ende av skalaen finnes blant annet Oslo og Bergen, hvor politikerne har lagt store restriksjoner på sin egen rolle i forhold til kommunale selskaper. Ingen bystyrepolitiker, ordfører eller byråd i Oslo har anledning til å inneha den typen styreverv som Bodøs ordfører har inntil 11 av. Oslo kommune har praktisert dette i snart 20 år, og ingenting tyder på at verken Oslo eller Bergen har tatt skade av dette. Snarere tvert i mot.

Bodø Venstre ønsker å styrke demokratiet i Bodø, fordi vi mener dette er den mest effektive styringsformen. Vi ønsker å gjenreise bystyret som politisk hovedarena. Det innebærer en annen praksis enn dagens når det gjelder kommunale styreverv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**