Folkeaksjon mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen

Vi har gleden av å invitere deg med på stiftelsen av en ny nasjonal folkeaksjon for et oljefritt Lofoten og Vesterålen. Stiftelsen vil finne sted i Svolvær lørdag den 17. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dag finnes to aktive organisasjoner lokalt som arbeider for en fortsatt oljefri kyst: Lofotaksjonen og Vesterålsaksjonen. Nå ønsker vi å slå oss sammen og å få med resten av landet i vår viktige kamp. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i verden, med et mangfold av ressurser. Det er disse naturverdiene som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen, og som nå er truet av oljeindustrien. Vi ønsker fortsatt utvikling i Lofoten og Vesterålen — uten olje og gass.

Program for dagen:
14.00-16.00 Stiftelsesmøte på Aust-Lofoten videregående skole, Gymnasgt. 13, Svolvær
16.00-17.00 Servering av fiskesuppe samme sted
17.00-18.00 Festforestilling i Svolvær kino

Både stiftelsesmøtet og festforestillingen er åpne både for medlemmer og nysgjerrige støttespillere. Har du spørsmål eller ønsker å bli med i folkeaksjonen, ta kontakt med aksjonssekretær Gaute Wahl på telefon 411 23 703 / [email protected]

Hjertlig velkommen skal du være!

Vennlig hilsen
Lofotaksjonen
Bjørn Kjensli

Vesterålsaksjonen
Christoffer Ellingsen

Se også Venstres klimakampanje:
Ja til oljefri sone i Lofoten og Vesterålen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**