Rolig årsmøte på Karmøy

Onsdagskvelden var avsatt til årsmøtet hvor den harde kjerne møttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder åpnet møtet med de vanlige oppgavene og gikke gjennom årsmeldingen. Kasserer la frem regnskapet som viste et overskudd for året uten valgkamp. Regnskapet viste også at inntjeningen øker ganske merkbart med flere representanter innvalgt. Det at vi kjører en aktiv og kansje noe dyr valgkamp, vil dette gi økte inntekter dersom en får flere representanter inn i de valgte organer.
Det ble bestemt at lokalkontingenten ikke skulle heves i år. Ellers var det ingen merknader til disse.

Valgnemnden ved S. Gressgård og O. Broshaug hadde listen klar. Etter gjennomgang uten motkandidater ble først leder valgt, deretter resten av styret.
Utsendinger til fylkesårsmøtet ble også utvalgt.
Under bespisningen etter at møtet var hevet, ble Elin Jelsa utnemnt til æresmedlem av Karmøy Venstre. Som et ekte Venstre- medlem takket hun og avsluttet med at “nå taper dere kontingen min”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**