Tar sterk avstand fra Israels krig i Gaza!

– Vi tar sterk avstand fra Israels voldsomme og overdrevne voldsbruk mot palestinerne på Gaza, sier nestleder i Grorud Venstre Jon Julius Sandal. – Ingen sivilisert og anstendig stat med respekt for folkeretten og menneskerettighetene kan forsvare Israels fremgangsmåte i denne krigen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Grorud Venstres årsmøte vedtok i kveld denne uttalelsen:

Grorud Venstre tar sterk avstand fra den israelske krigføringen i Gaza.

Grorud Venstre tar sterk avstand fra Israels voldsomme og overdrevne voldsbruk mot palestinerne på Gaza. Vi krever at bombingen opphører, at Israel trekker sine styrker ut av Gaza og at blokaden av Gaza oppheves umiddelbart.

Både Røde Kors og Norsk folkehjelp har karakterisert Israels krigshandlinger som brudd på folkeretten og som krigsforbrytelser. Vi støtter kravet om at FN nedsetter en undersøkelseskommisjon som skal undersøke lovligheten av Israels krigføring i Gaza.

Hamas må også bære ansvar for at denne konflikten har eskalert, men som en overlegen militærmakt bærer Israel det største ansvaret for den humanitære katastrofen i Gaza. Israel plikter å garantere for sikkerheten til sivilbefolkningen, helsearbeidere og å slippe til en fri presse.

Ingen sivilisert og anstendig stat med respekt for folkeretten og menneskerettighetene kan forsvare Israels fremgangsmåte.

Videre bør Israel trekke seg ut av de okkuperte områdene (dvs. grensene fra 1967), fjerne muren og de israelske bosettingene i de okkuperte områdene. Retten til frihet er et grunnleggende liberalt prinsipp. Palestinerne må få rettferdig mulighet til verdighet og frihet.

Vi må oppfordre partene til å spare sivile. Angrep på sivile og sivile mål er ikke akseptabelt.

Friheten skal gjelde overalt, for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**