Medlemsmøte 26. januar 2009

Sande Venstre avholder medlemsmøte 26. januar kl. 19.00.
Møtet avholdes i 2. Etasje på Kommunelokalet. Møtet er åpent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Saksliste:
1. Godkjenning av Møteplan for 2009
2. Gjennomgang av saker til Kommunestyret 04.02.
3. Orientering om strategiarbeidet
4. Politiske uttalelser til Fylkesårsmøtet
5. Høring: 2. utkast til stortingsvalgprogram
6. Kommunedelplan — Sande Sentrum
7. Venstreskolen
8. Innmeldte saker
9. Eventuelt.

Saker som ønskes tatt opp på møtet meldes til Per Martin Berg: 95703340 / [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**