Nes Venstre møter Boghild Tenden

Øystein Smidt møter Borghild Tenden på Blaker stasjon i dag. Møtet kommer i gang etter lang tids jobbing fra Smidts side med å få fokus på vedlikehold av stasjonsbygninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Stasjonsbygninger og omerådene rundt må skjøttes slik at det blir en positiv opplevelse å ta toget, sier Øystein Smidt. Borghild Tenden stiller i disse dager spørsmål til samferdselsministeren om saken.

Venstre har, sammen med Høyre og KrF nasjonalt satt fram felles krav til regjeringens varslede krisepakke. Kravlisten inneholder både krav til tiltak for å styrke konkurranseevnen til bedriftene og krav som fremmer klimamålsetninger som blant annet økt satsing på kollektivtrafikk.

Borghild Tenden foran Flytoget

Foto: Venstre

– Aldri før har det vært flere innstillinger og forsinkelser i togtrafikken, stasjonene forfaller og flere viktige kollektivprosjekter ligger på vent på grunn av manglende finansiering, uttaler Borghild Tenden.

Nes Venstre har gitt konkrete innspill til prioritering og prosjekter i krisepakken. Vedlikehold av stasjonsbygninger, prioritering av krysningsspor på Kongsvingerbanen og etablering av undergang ved Årnes stasjon med parkeringsarealer på elvesiden og gangbane over Glomma er meldt inn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**