Beklager framtia!

Men velbrukte floskler og overdreven bruk av adjektiver gjør dessverre lite inntrykk på meg. Det får meg bare til å ta artikkelen lite seriøst! Jeg sikter her til framtias forsideoppslag fredag 16.januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Og det er synd! For det er klart at man skal ta innover seg at både de pårørende og beboerne på Ørneshaugen Bofellesskap er bekymret over hvor beboerne skal flyttes når institusjonen blir nedlagt.

Men det som skuffer meg er når opposisjonen, som for et halvt år siden var med å vedta at Ørneshaugen skal legges ned, nå kritiserer posisjonen for at vi faktisk handler. Opposisjonen foreslo i budsjettet at Ørneshaugen skulle sikres drift ut 2009. Ja, og så? Hva med 2010? Står det et sykehjem klar til dem da? Handler vi ikke nå, så må beboerne fortsatt bo under forhold som er lite verdige i x antall år til.

Jeg er enig i at det er beklagelig at vi ikke har saken om tomtealternativ til behandling, men om Per Swensen ikke har etterspurt den, så har posisjonen gjort det. Så får vi håpe at når den saken, forhåpentligvis ganske raskt kommer på bordet, får en rask avklaring med størst mulig enighet om hvor sykehjemmet skal ligge.

Det er ca 10 år siden jeg kom inn i politikken og jeg har hele tiden hørt om de elendige forholdene på Ørneshaugen (og da mener jeg ikke arbeidsmiljøet). Da må jeg si jeg synes det er litt merkelig at det nå plutselig er så rosenrødt.

Ideelt sett skulle det stått et sykehjem klart til å ta imot beboerne. Men realiteten er dessverre ikke slik. Vi politikere har vel i alt for mange år vært flinkere til å prioritere andre ting? Og de eldre fortjener vel et bedre tilbud enn å bo i en utdatert bygning? Opposisjonen fremstiller det nesten slik at vi kommer til å kaste beboerne ut på gata. Det vet de er helt feil. Avisa Nordland (framtia glimret med sitt fravær) siterte meg helt korrekt fra et tidligere formannskapsmøte hvor vi diskuterte Ørneshaugen: “Har ikke beboerne et bedre tilbud enn Ørneshaugen til sommeren så bare må vi finne penger til videre drift.” Nå kan det selvsagt være uenighet om hva som er et bedre tilbud, men den diskusjonen får vi ta når tilbudene blir presentert.

En ting er sikkert: Hadde vi ikke handlet, så er jeg ganske sikker på at kritikken hadde kommet da også. Da hadde vel er eller annet stort bilde på Framtias forside hatt overskriften: Pårørende tordner mot handlingslammede politikere.

Mari Ann Bjørkli
varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**