Budsjettforlik i Karmøy

Budsjettsammarbeidet i posisjonen i Karmøy hadde større gnisninger internt enn mot opposisjonen i år. Blandt annet så var vi i mot nedlegging av 2 mindre barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Gruppelederne fikk da tilmålt tid for å forklare partiets mening om budsettet og hvordan man kom frem til det store forliket.
Her er Venstres innlegg.
Årets budsjett gjenspeiler på mange måter den usikkerheten som vi i dag ser rundt oss. Den usikkerheten som skatteinngangen skaper gjør at budsjettet blir stramt, forståelig for noen og uforståelig for andre.

Etter å ha vært med på prosessen og fått forklart det som var av uklarheter, er jeg overbevist om at det som fremlegges i dag er noe av det beste vi kan få til.

Det er selvfølgelig noen som føler seg forbigått, mens andre er takknemlige for det som budsjettet gir dem.

Med den profilen og de midlene som ble funnet under forhandlingene er jeg glad for at det er Helse — og Sosial som er vinneren.

Med den demografiske utviklingen med stadig flere eldre i kommunen, er det bra at vi bygger for de som har bidratt med det grunnlaget for velferd vi har her.

Kurvene viser at det blir 64 flere over 90 som trenger en eller annen form for hjelp og 32 flere som trenger heldøgnspleie i løpet av neste fireårsperiode.

Da budsjettforslaget ble vedtatt, lå grunnlaget for dette i statsbudsjettet. Nå i dag ser vi at det som ligger der ikke er reelt lenger. Større endringer er på vei, forhåpentligvis med en større rente- endring i morgen fra Norges Bank.

Dermed vil våre renteutgifter på investeringene gå noe ned og gi plass til flere investeringer.

Når det gjelder avgifter og gebyrer så er det kun mindre justeringer i kronebeløpene. Det er i den forbindelsen en fordel at det blir ny kartlegging og registrering for få en mer rettferdig beskatning av eiendommene i kommunen.

En av de mest heftige sakene i år har vært nedleggelse av 2 barnehager. Det har ikke vært i vår interesse å få disse lagt ned, men i forhandlingene som har foregått, har vi innsett at stykkpris pr. barn er høyere enn andre barnehager og slik bidrar til å øke overføringene til de private barnehagene. Ingen av de ansatte mister arbeidet sitt og alle barna får plass i andre barnehager, så der er det ingen større direkte besparelse, besparelsen må ligge i faktoren mellom ansatte og antall barn som bruker barnehagen.

En får trøste seg med at det i nedgangstider en kvitter oss med luksusen.

Det er også satt av planleggingsmidler for Håland skole i Torvastad. Vi får se om det blir oppgradering av eksisterende eller bygging av ny skole som blir resultatet. Vi er åpen for å se på dette.

Innen miljø og naturvern har vi opprettet et utvalg for Natur og Miljø. Vi har også fått ansatt en miljøvernrådgiver som slår ut på neste års budsjett og som er i gang med kartlegging rundt temaet i kommunen.

Den prosentvise utgiftsveksten i kommunen viser at det er i barnehagene den prosentvise veksten er størst. Barnevern og sosialhjelp ligger også veldig høyt, så igjen viser at det er i omsorgen det blir brukt mest midler.

Det at det er satt av hele 650 Mkr. til investeringer frem tom 2012 viser at vi er i en kommune som satser.

Så alt i alt går Venstre inn for det forliket som er fremkommet gjennom årets forhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**