Oppretthold legesenteret i Vuku

Brita Kleven Thorsvik mener at de som stemte for at “saken skulle underlegges ny vurdering når legedekningen bedrer seg” må stå på dette i kommunestyret og bidra til at legesenteret i Vuku opprettholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Medisjn, helse

Foto: Microsoft

Vi var mange i kommunestyret før jul som stemte for at legesenteret i Vuku måtte midlertidig legges ned, men som la stor vekt på følgende: "Saken underlegges ny vurdering når legedekningen bedrer seg.”

I argumentasjonen for nedleggelse ble det bl.a. hevdet at det var vanskelig å få faste leger i Vuku. Jeg for min del aksepterte dette argumentet og trodde at vi ikke hadde annet valg enn å overføre hjemlene i Vuku til sentrum, sier Brita Kleven Thorsvik.
Nå i ettertid viser det seg at ikke nok er gjort for å få fast lege til Vuku. En aktuell lege har sagt at hun kan tenke seg å ha hel stilling i Vuku. Brita Kleven Thorsvik mener at det derfor er for tidlig å gi opp drifta av legesenteret. — Nå ser det derfor ut som kommunen får søker til stillingen og derved slipper å drive med dyre vikarer. Da mener jeg at grunnlaget for å avslutte driften nå faller bort, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**