Venstre svært nær mandat

-Dersom SV tar sistemandatet fra Ap, så er det Venstre med fylkestingsrepresentant Roar Sollied som ligger best an til å ta utjevningsmandatet i Troms, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Harstad Tidende skriver på lederplass at Venstre i Troms kan komme inn “bakveien til Stortinget.” HT viser til forsker Svein Tore Marthinsens analyser. Han er statsviter og valganalytiker i tidsskriftet Minerva, og har beregnet et sannsynlig utfall av stortingsvalget i Troms med utgangspunkt i gjennomsnittet av de 10 siste nasjonale meningsmålingene og valgstatistikk fra Troms de siste tre stortingsvalgene, sammenholdt med de to siste fylkestingsvalgene. Mandatberegningene er foretatt ved hjelp av beregningsprogrammet Celius, utviklet av valgforsker, professor Bernt Aardal, ifølge HT, som skriver på kommentarplass:
(….) “Målingene som er publisert i perioden 13. desember til 13. januar gir to forandringer i sammensetning av Tromsbenken. Høyre kommer inn på fast plass, mens SV mister sin. Likevel blir Tromsbenken den samme nå som ved valget i 2005. Forskjellen er at SV (trolig Lena Jensen) overtar det ene og høyst usikre utjevningsmandatet fra Høyre.

Men det er knappe marginer i kampen om det siste av de seks mandatene Troms velger direkte. Det er tilnærmet dødt løp mellom Arbeiderpartiets tredjemandat (Tove Karoline Knutsen) og SVs ene (Lena Jensen).

— Ifølge min prognose har Ap nå dette sistemandatet, men med kun 160 stemmers margin, sier Svein Tore Marthinsen. Dersom SV skulle få de 160 stemmene ekstra og ta sistemandatet fra Ap, så er det Venstre med fylkestingsrepresentant Roar Sollied som ligger best an til å ta utjevningsmandatet i Troms. (…..)”

Hele artikkelen i HT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**