Årsmøte i Rakkestad Venstre

Fredag avholdt Rakkestad Venstre årsmøte i lokalene til Navet Næringshage. Partiet så tilbake på et aktivt år og valgte Alban Gjegji til ny nestleder. Jan Tore Gjøby ble gjenvalgt som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter et meget hektisk oppstartsår i 2007 kunne årsmøtet i Rakkestad Venstre se tilbake på et aktivt 2008. Partiet har funnet sin plass i det politiske bildet i Rakkestad og har markert seg i en rekke saker. Organisatorisk faller også brikkene på plass og begynner å fremstår som vel drevet lokallag.

På årsmøtet gikk Elin Gjerberg ut av styret og inn kom Alban Gjegji som nestleder. Jan Tore Gjøby ble gjenvalgt som leder. Heidi Lyngstad ble gjenvalgt i styret og forsetter nå som sekretær. Ola Martin Wergeland Krog var ikke på valg og forsetter som kasserer.

Fra venstre: Jan Tore Gjøby, Heidi Lyngsatad, Elin Gjerberg og Alban Gjegji.

Fra venstre: Jan Tore Gjøby, Heidi Lyngsatad, Elin Gjerberg og Alban Gjegji.

Partiet brukte også litt tid til på å snakke om årets valgkamp. Venstre er et parti i fremgang, og Østfold Venstre vil jobbe hardt for å komme på tinget for første gang siden 1924. Det er fult mulig med Rita Sletner på toppen av lista og et fylkesparti som er sterke enn på mange år.

Venstre, som er landet eldste parti, fyller 125 år i år. Dette feires i Oslo den 28. januar. Flere fra Rakkestad planlegger å delta på feiringen.

Etter de ordinære årsmøtesakene hadde partiet en workshop hvor det ble gjort en kritisk analyse av arbeidet som er gjort så langt, samt muligheter og ambisjoner fremover. Dialogen var, i god venstre ånd, åpen og god. Utfordringer ble åpent diskutert. Det er ikke tvil om at partiet både har resurser og ambisjoner for årene som kommer.

Rakkestad, 18. januar 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**