Årsmøte i Ringerike Venstre tirs 27. januar kl. 19.00

Ringerike Venstre innkaller til Årsmøte tirsdag 27. januar kl. 19.00 i Fengselet Storgaten 9.
Til årsmøte kommer Buskerud Venstres førstekandidat til Stortingsvalget 2009, Ulla Nordgaarden.
Forslag til årsmøtet må være innsendt og styrets sekretær i hende innen 20. januar .
Årsmøtesaker kan du lese om på neste side

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Styrets forslag til årsmelding og regnskap
2. Fastsettelse av kontingenten
3. Valg av:

Styreleder – Frode Haugseth, på valg.
Nesteleder – Olav Relling, på valg
Sekretær – Roar Olsen, på valg
Økonomiansvarlig – Marianne Wethal, på valg
Styremedlem Monica Sik Holm, på valg
1. varamedlem Ole-Gunnar Øhren, på valg
2. varamedlem Anne Marit Lillestø, på valg
Unge Venstre representant Pia S. Berg, på valg
Vara UV Kristoffer Klevjer, på valg
Valgkomite med to medlemmer – Kjetil Sudgarden, Øystein Lid Larsen, på valg
Revisorer, to medlemmer – Per Stubbråten og Kjetil Sudgarden, på valg
Miljøkomite to medlemmer – Ole-Gunnar Øhren og Kjetil Sudgarden, på valg
VO – utvalg med opplæringsansvarlig, representant fra UV ( 2 medlemmer)

4. Innsendte forslag
5. Valg av representanter til fylkesårsmøtet i februar.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG AFTEN PÅ FENGSELET

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**