Helt på jordet?

Førstkommende onsdag inviterer Bodø kommune til folkemøte med tema ’Hvor skal byen vokse’. Kommunen ønsker “å satse på en miljøvennlig byutvikling ved at Rønvikjordene bygges ut.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I lørdagens AN er Rønvikjordene hovedtema, og det skrives entusiastisk for en utbygging både i sjefredaktørens spalte og i Endelig Helg-bilagets leder. AN gir sterkt uttrykk for et syn som stempler de som er mot utbygging av jordene som "bakstreversk" og som hinder for byutvikling. Byplansjefen leder an blant forkjemperne for utbygging: "Bygger vi ikke på jordene, går Bodø feil vei."

Vel, hvilken vei ønsker vi egentlig at byen vår skal gå? Skal vi legge byens grønne lunge under asfalt og betong eller skal vi utvikle og utnytte det unike potensialet som ligger i Rønvikjordene som matjord og rekreasjonsområde?

Mat, frukt, grønt, jordbær

Foto: Microsoft

Bodø Venstre vil ha byutvikling. Vi ønsker ikke å bevare Rønvikjordene som de er i dag. Vi ønsker å gjøre jordene enda grønnere. Vi vil ikke ha en bondegård midt i byen, vi vil ha flere. Vi vil ha økologisk melkeproduksjon, vi vil ha andelslandbruk, vi vil ha parsellhager og sauer som beiter for kulturlandskapet. Vi vil ha inn unge jordbruksgründere som tenker nytt og vil satse på lønnsom, kortreist og økologisk mat. Vi vil utnytte det unike potensialet som ligger i hjertet av Bodø, et grøntområde uten sidestykke midt i en stor småby. Vi vil ha matproduksjon og rekreasjon side ved side. Vi vil ha mer elvepark, flere stier og tilrettelegge for økt friluftsferdsel. Vi vil dyrke jordene som en forpost til Bodømarka.

Dagens klimadebatt preges av et ensidig fokus på CO2-utslipp. Byplansjefen utnytter klimadebatten når hans sterkeste argument for å bygge ut Rønvikjordene er at folk dermed vil bo og arbeide nært sentrum, med en påfølgende gevinst i form av redusert CO2-utslipp fra biltrafikken. Selv Frp spiller klimakortet idet de slutter seg til utbyggingsforkjemperne.

Bodø Venstre mener det er for snevert å hevde at det er mer miljøvennlig å legge Rønvikjordene under asfalt og betong, enn å utvikle og videreforedle matjorda og friluftsområdet. Vi mener det er bakstreversk å sette likhetstegn mellom boligbygging og byutvikling. Bodø trenger en helhetlig ramme rundt sin fremtidige utvikling. Hva skal byen berike sine borgere med? Vi må tenke kvalitet for fremtidens Bodøfolk, ikke bare kvantitet i form av økt tilflytting. Vi har en unik mulighet til å styre utviklingen i en ny retning. Bodø Venstre vil gjøre Rønvikjordene til et flaggskip for den holdningsendring og nytenking klimakrisen fordrer, gjennom å sikre en grønnere, rikere og mer bærekraftig utvikling for byens borgere.

Bodø Venstre
Ida G. Johnsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**