Bodø Venstre vil gjøre Rønvikjordene enda grønnere!

Uttalelse fra årsmøtet 2009 i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rønvikjordene utgjør en unik ressurs for Bodø by og mulighetene er mange for utnyttelse av dette store landbruksarealet. Ettersom jordbruksdriften på jordene skal avvikles i sin nåværende form kreves det nye planer for hvordan arealet skal disponeres. Bodø Venstre ønsker å utvikle Rønvikjordene med grønt fortegn. Den grønne lungen midt i byen representerer et vell av muligheter for økologisk matproduksjon, og er en uvurderlig arena for rekreasjon for byens befolkning.

Bodø Venstre ønsker å jobbe frem konkrete forslag til hvordan en organisering av økologisk matproduksjon kan legges opp på best mulig måte. Etterspørselen etter sunn, trygg og kortreist mat er økende blant dagens forbrukere som blir stadig mer bevisst på hva de putter i kroppen. Rønvikjordene, med sitt store landbruksareal

Sauer

og sin nærhet til byen, representerer en fantastisk mulighet til å lage en helhetlig tilnærming hvor flere aktører og driftsmodeller kan kombineres for å utnytte potensialet i størst mulig grad. Økologisk melkeproduksjon, sauehold og andelsjordbruk hvor forbrukerne er med å garantere for driften er utvalgte faktorer som Bodø Venstre ønsker å jobbe for. Gjennom en frisk satsing på innovative løsninger ønsker Bodø Venstre å stimulere villige jordbruksgründere til å gripe muligheten til å drive lønnsomt og økologisk på Rønvikjordene.

Bodø Venstre vil også jobbe for å videreutvikle Rønvikjordene som rekreasjonsområde. Byens befolkning er flittige brukere av dagens elvepark og området for øvrig, og Rønvikjordene er en naturlig forpost til Bodømarka. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle det nære forholdet mellom borgerne og jordene, og tilrettelegge for ytterligere forbrødring mellom jord og folk.

Byens grønne lunge må ivaretas og utvikles slik at den kan fortsette å blåse frisk pust i Bodøværingenes hverdag, og Bodø Venstre ønsker samtidig å jobbe for at Rønvikjordene blir en naturlig del av Bodøværingenes matfat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**