Folkeavstemming i Eigersund

Kravet fra 1000 innbyggere om en rådgivende folkeavstemming falt mot V, Sp og FrP sine stemmer. Eigersund kommunestyre behandlet kravet om rådgivende folkesavstemning i sitt ekstraordinære møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Frp samlet inn 1000 underskrifter med krav om folkeavstemmning. H, SV,AP og Krf var klare på at dette rådet ville de ikke høre på. FrP, V og SP samlet seg om et fellesforslag: Ja eller nei til “Eigersundsdelen” av Dalanepakken men fikk kun sine egne stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**