Prioriter flere og bedre lærere først

-Venstre er sterkt imot SVs forslag om å slå sammen undervisning og SFO og å utvide skoledagen. Det er både feil prioritering av ressurser og ikke minst statlig overstyring som visker ut skillet mellom skoletid og fritid, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-SV står for en grunnleggende feil prioritering når de vil prioritere heldagsskole fremfor å sikre flere og bedre lærere, sier Skjelstad. Det er svært lite gjennomtenkt å utvide skoledagen når vi vet at vi kommer til å mangle lærere i fremtiden. Venstre mener at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud.

NRK meldte nylig at SV vil slå sammen undervisning og SFO og ha lengre skoledag for de yngste elevene. I følge NRK legger SV opp til at skolen skal ha en lang pause midt på dagen. Etter en ny undervisningsøkt skal alle elevene deretter få tilbud om gratis SFO-time. Dette blir en lang skoledag, som fort ender med ren oppbevaring av elevene. Hvor skal Kunnskapsminister Solhjell hente pedagogene fra? Norsk skole står overfor store utfordringer med hensyn til å sikre nok personale både i barnehage og grunnskole.

– AP og SV har tidligere leflet med tanken om å også gjøre barnehagen obligatorisk. SV ønsker tydeligvis at staten skal ta full kontroll over mesteparten av hverdagen til barna. Det er Venstre sterkt imot. I tillegg er SVs forslag svært kostbare, og jeg kan tenke meg en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette. SV selv har beregnet kostnaden til sin såkalte "oppvekstreform" til et sted mellom 5 og 8 milliarder kroner, avslutter Andre N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**