Arendal Venstres årsplan 2009

Årsmøtet i Arendal Venstre inviteres til å diskutere dette forslaget til arbeidsplan i årsmøtet mandag 26. januar:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Arbeidsplan 2009

Styremøte
Mandagar 9. februar 1630, 16. mars 1630, 20. april 1630, 11. mai 1630, 8. juni 1630, 10. august 1630, 21. september 1630, 9. november 1630, 30. november 1630

Åpne gruppemøte
Mandagar 9. februar 1745-1900, 16. mars 1745-1900, 20. april 1745-1900, 11. mai 1745-1900, 8. juni 1745-1900, 10. august 1745-1900, 21. september 1745-1900, 9. november 1745-1900, 30. november 1745-1900

Fylkesårsmøte 6-7. februar i Grimstad, sju utsendingar

Skolebesøk

Miljøkampanje

Venstreskolen trinn 1 i april og oktober, pluss rekruttere deltakarar på venstreskolen trinn 2 på regionalt plan. Flere andre studieopplegg planlegges.

Auke medlemstalet frå 49 til 80 i løpet av året, 21 av desse før 1. juli.

Valkamp fram mot stortingsvalet 14. september. Målsetting i stortingsvalet: 2000 stemmer i Arendal, stortingsmandat for Venstre.

Årsmøte i desember

Politiske mål i lokalpolitikken:

Miljø
– fortsette arbeidet med kommunens klima- og miljøplan
– arbeide for gratis buss på dei mest belasta strekningane morgon og ettermiddag
– styrke kollektivtrafikken i alle delar av kommunen
– klare miljøkrav til nye bygg
– utskifting av gamle fyrkjeler og andre energisløsande innretningar
– ladestasjonar for elektriske bilar
– styrke arbeidet med FN-byen

Skole
– ha kvalitet i skolen som første prioritet
– arbeide for at Arendal Internasjonale Skole skal fortsette

Omsorg
– styrke arbeidet for rusavhengige
– sikre gode bu- og dagtilbod for utviklingshemma

Samfunnsutvikling
– fortetting i sentrumsnære område
– forsiktige med store utbyggingar i område med vanskelege trafikkforhold, som Tromøy
– åpen linje til næringslivet for å styrke kompetanse og vekst i regionen
– arbeide for trygg E18 austover
– gjere Arendal til ein stadig meir inkluderande kommune

Kultur
– prioritere prosjektet "Musikkens hule" med fire korps i samarbeid om øvelokale på Stinta skole
– sikre gode arbeidskår for frivillige organisasjonar
– følge opp Venstres arbeid med utsmykking av kommunale bygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**