Nominasjons- og fylkesårsmøte 2009

Helga 16.-18. januar vart nominasjonsmøte og fylkesårsmøte halde på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Vågsøy var tilstades med delegatar på begge møta. Vågsøy fekk møteleiaransvar både på nominasjons- og fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Atle Winjum og Liv Henjum

Atle Winjum og Liv Henjum

Liv Henjum leia nominsjonsmøtet saman med Atle Winjum frå Aurland. Første dag av årsmøtet fekk Klaus Iversen ansvaret saman med Vigdis Tonning frå Jølster.

 Vigdis Tonning og Klaus Iversen

Vigdis Tonning og Klaus Iversen

Delegasjonen til Vågsøy her saman med Gunvald Ludvigsen og Odd Einar Dørum.

 Gunvald, Marit, Selma, Liv, Odd Einar og Klaus

Gunvald, Marit, Selma, Liv, Odd Einar og Klaus

Sjå artikkel om nominasjonen: Ludvigsen på topp for Venstre.

Meir nytt frå årsmøte finn du på Sogn og Fjordane Venstre sine nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**