Tar opp barnehagetilskudd

Venstres Heidi Flaten vil stille spørsmål i Driftskomiteen 21. januar om hvorfor private barnehager i Levanger ikke har fått utbetalt riktig kommunalt tilskudd for 2007. -Vi har nå kommet til 2009 og kommunen må få orden i rutinene, sier Flaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

I følge barnehage.no venter private barnehager på at Levanger kommune skal fatte vedtak som er i tråd med regelverket. Levanger kommune har 31 private barnehager og 8 kommunale barnhager.

-Venstre vil gi de etablerte private barnehagene og skolene trygge vilkår for sin virksomhet og være positive til nye etableringer, sier Heidi Flaten i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**