Venstreskolen trinn 1

Trondheim Venstre arrangerte årets første Venstreskolekurs med ti deltakere i Rådhuset onsdag 21. januar 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstreskole trinn 1, Trondheim, 21.1.2009 (2)

Foto: Lars Jølle

Ti engasjerte deltakere fikk en kort innføring i Venstres historie og organisatoriske oppbygging, en gjennomgang av Venstres ideologi og viktigste saker, en innføring i hvordan medlemmene kan bidra til å utvikle Venstres politikk, samt en gjennomgang av nettbaserte løsninger for medlemmene.

Venstreskole trinn 1, Trondheim, 21.1.2009

Foto: Lars Jølle

Jon Gunnes, bystyremedlem og kommunalråd, orienterte kort om Venstre i bystyret og hans jobb i formannskapet, samt fylkeslaget. Guri Melby, bystyremedlem og førstekandidat på Sør-Trøndelags liste til Stortingsvalget, snakket litt om valgkampen og viste oss rundt i bystyresalen.

Flere Venstreskole trinn 1-kurs vil bli holdt utover våren. Følg med Trondheim Venstre sitt nettsted.

Lars Jølle, instruktør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**