Årsmøte i Venstrekvinnelaget 27.jan.-09 kl 18.00 på Sjøloftet, Arendal

Venstrekvinnelaget i Aust-Agder inviterer til årsmøte 27. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsmøtesaker:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
2. Valg av møteleder og sekretær som fører møteprotokoll og to personer til å underskrive protokollen
3. Styrets forslag til årsmelding og regnskap
4. Handlingsplan for 2009
5. Valg
· Nominasjonsnemd for valg 2010
· Revisor for revisjon av lagets regnskap
· Utsending til årsmøte i Aust-Agder Venstre 6. og 7. februar 2009
· Utsendinger til NVKs årsmøte 27-28. feb.-09
· Budsjett for 2009

Grimstad 22. januar 2009

For styret i Aust-Agder Venstrekvinnelag

Anne Midtlien på fylkesårsmøte

Foto: Jan Kløvstad

Anne Midtlien, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**