Full tilslutning til Venstres skattekreditt-forslag

I følge både ANB, Aftenposten og Dagens Næringsliv vil regjeringen mandag, som en del av den lenge varslede krisepakken, foreslå å innføre en skattekreditt-ordning i tråd med det forslaget Venstre, Høyre og KrF har spilt inn til Regjeringen for litt over en uke siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Etter initiativ fra Venstre foreslo Venstre, Høyre og KrF et "Bedriftenes konjunkturfond" — en skattekredittordning i det felles innspillet disse partiene sendte regjeringen 15.1.09. Dette forslaget fikk umiddelbar tilslutning fra NHO og Norsk Industri har senere lansert et tilsvarende forslag. NHO hevdet bl.a. at forslaget treffer der smerten er størst.

Gode nyheter
– Dersom dagens lekkasjer stemmer, er dette meget gode nyheter for norsk industri og næringsliv, sier Venstres leder Lars Sponheim. – For Venstre har det vært spesielt viktig å finne fram til tiltak som sikrer konkurranseutsatt industri og næringsliv. Vi forslo derfor at det innføres en målrettet ordning med et "bedriftenes konjunkturfond" som bidrar til å skyve hele eller deler av de store overskuddene fra 2008 til de kommende år hvor lønnsomhet, likviditet og soliditet blir dårligere, sier Venstres leder Lars Sponheim. Han legger også stor vekt på at Regjeringen mandag må komme med øvrige tiltak som kan fremme teknologiutvikling og innovasjon.

Sliter med egenkapital
Svært mange norske bedrifter ser nå en lengre periode foran seg med nedgangstider i form av sviktende etterspørsel, redusert lønnsomhet og vanskelig adgang til lånekapital fra en banknæring som fortsatt ikke fungerer godt nok. Selv solide bedrifter sliter med å finansiere nye prosjekter fullt ut med egenkapital. Den brått endrede situasjonen vil medføre mer usikre bedrifter og mer utrygge arbeidsplasser i den tiden vi går inn i. 2008 har imidlertid vært et svært godt år for mange norske bedrifter. Det foreslås derfor en midlertidig ordning som gir bedriftene anledning til å sette av hele eller deler av overskuddet fra 2008 slik at det ikke kommer til beskatning våren 2009, men at skatten kan skyves ett til tre år fremover.

“Bedriftenes konjunkturfond”
Et "Bedriftenes konjunkturfond" vil bidra til å skyve hele eller deler av de store overskuddene fra 2008 til de kommende år hvor lønnsomhet, likviditet og soliditet blir dårligere. Bedriftenes skatt på overskuddet fra 2008 forfaller normalt til betaling utover våren 2009. Modellen går ut på at bedriftene gis anledning til å utjevne skattebelastningen på overskuddet fra 2008 over flere år ved å avsette hele eller deler av dette i sitt regnskap til et konjunkturfond som ikke kommer til beskatning før på et senere tidspunkt (1 til 3 år) når forholdene er normalisert. Innfasing av konjunkturavsetningen kan også gjøres gradvis over flere år hensyntatt den generelle konjunkturutvikling.( Sverige har hatt en slik modell). Dette vil gi bedriftene bedre økonomisk styrke til å utvikle nye produkter og nye prosjekter også i en nedgangstid og vil kunne motvirke en del av økningen i arbeidsledigheten.

Last ned hele forslaget om skattekreditt og andre innspill til regjeringen fra Venstre, Høyre og KrF her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**