Barnehagesak sendes Kunnskapsministeren

Venstres lokallagsleder, Karl Meinert Buchholdt, har sørget for at problemene vedrørende finansiering av de private barnehagene i Levanger havner hos Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Alle stortingsrepresentanter har anledning til å stille regjeringsmedlemmene to skriftlige spørsmål i uken, sier Buchholdt. Når han leste om saken i avisene tok han derfor kontakt med Andre Skjelstad, Venstres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, og spurte om han kunne stille Kunnskapsministeren et skriftlig spørsmål om hva som er riktig måte å beregne slike tilskudd på. – Det ville han og nå forventer jeg å få skriftlig svar på spørsmålet i løpet av kort tid, forteller en engasjert Buchholdt.

De private barnehagene i Levanger venter fortsatt på å få utbetalt riktig kommunalt tilskudd for 2007. Levanger kommune sier de venter på svar fra Fylkesmannen, som igjen sier de venter på svar fra Kunnskapsdepartementet om hva som er riktig måte å beregne ut tilskudd på. — Jeg håper dette vil bidra til å løse problemet med å regne ut tilskuddet, sier Buchholdt, som venter spent på svaret fra SVs Kunnskapsminister.

Han mener det viktig at kommunens folkevalgte tar kontakt på stortingsnivå for å få Regjeringen til å ta tak i problemer lokalt. —Venstre vil arbeide for at de private barnehagene skal ha trygge rammevilkår for sin virksomhet og for å være helt ærlig mener jeg at regjeringspartienes lokale talsmenn burde ha vært mer offensiv overfor sine stortingsrepresentanter for å få løst denne saken. Det er helt uholdbart at dette ikke er løftet inn på et høyere nivå tidligere, avslutter Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

Les hele saken i Levangeravisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**