Engerdal Venstre er klare for å markere seg!

Torsdag.22.januar 2009 ble det første årsmøtet for det gjenstiftede Engerdal Venstre holdt på Engerdalstunet. Humøret er på topp i partiet, og vi er klare til å gripe de muligheter som kommer og satser friskt i 2009, sier leder Erling Hyllvang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi har fått et godt fotfeste og vi er klare for å markere oss. Vi har kommet godt i gang, kunne årsmøtet konstatere.

Under følger et kort referat fra årsmøtet:

1. Årsmelding: Styrets sekretær leste opp årsmeldingen fra Styret:
Styret har siden gjenstiftingen i 2008 bestått av:

Leder: Erling Hyllvang
Nestleder: Ralf Edstrøm
Sekretær: Monica Stadigs
Kasserer: Tor Erik Skramstad
Styremedlem: Anne Eggen

Det er avholdt et konstituerings- og gjenstiftelsesmøte der alle interesserte var velkommen. Et nominasjonsmøte/medlemsmøte for Stortingsvalget 2009 og to ordinære styremøter. Vi hadde også en flott kveld på Lunde der det ble avholdt Venstre-skole for alle medlemmer og interesserte. På årsmøte i Hedmark Venstre deltok leder og hadde et inspirerende møte med Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum.
Engerdal Venstre har i en del år ikke vært aktivt. Men den 26.03.08 ble dette lokallaget gjenstiftet, i den forbindelse hadde vi besøk av Erik Ringnes leder av fylkestyret og Hege Nilsen fra Venstre-skolen. Erik Ringnes orienterte om Venstres ideologi og ga oss mange lykkeønskninger på veien videre og Hege Nilsen orienterte om Venstre-skolen sitt arbeid.

Områder vi har arbeidet med:
Det ble tidlig holdt Venstre-skole og det var en meget lærerik og interessant kveld.
Det har blitt gjort et stort vervingsarbeid og det skal vi arbeide videre med i 2009.
Engerdal Venstre har begynt å snakke om hvilken profil partiet i Engerdal skal ha og hvilke evnt. Saker vi skal vektlegge i året som kommer.

Media:
I forbindelse med gjenstiftingen av lokallaget fikk vi god omtale i media, både i vanlige aviser og nett aviser. På Venstres hjemmeside fikk vi også omtale.

Vi har også egen side på Samlingslista.no og Venstre.no

Året som har gått har vært et “oppstartings – år” og lokallaget har naturlig nok vært preget av det.
Styret håper at Engerdal Venstre i 2009 kan begynne å konsentrere seg mer om det politiske.
Styret.22.01.09

2. Regnskap:
Tor Erik la fram et meget sunt regnskap, som viser at Engerdal Venstre har vært aktive. Men har igjen til å være frampå i 2009.

3. Valg:
Styret fortsetter som ved konstitueringen:
Leder: Erling Hyllvang
Nestleder: Ralf Edstrøm
Sekretær: Monica Stadigs
Kasserer: Tor Erik Skramstad
Styremedlem: Anne Eggen

Revisor: Odd Ekeland

Valgkomite : Åse Brændvang Arvola (Leder), Egil E. Hyllvang og Egil Kolbu

Utsendinger til nominasjons- og årsmøtet i Hedmark Venstre: Ralf Edstrøm og Erling Hyllvang

4. Vedtekter:
Ralf la fram de nye vedtektene til Engerdal Venstre

5. Leder talte om det begivenhetsrike året som har gått og arbeidet i Samlingslista/kommunestyret, samt hvor viktig det blir for kommunen å tørre å gripe de mulighetene som kommer.

6. Planlegging av 2009, samt kaffekos:
Levende grender, tilflytting – hindre fraflytting, jobbe for å sikre de arbeidsplassene vi har, støtte nye tiltak som kan bidra til arbeidsplasser, støtte til Næringssenteret, en god og trygg skole, antirasistiske tiltak – er noe av det Engerdal Venstre vil jobbe for fremover.
En mer konkret handlingsplan og saker vi skal jobbe for er noe av det som vi skal bestemme på neste møte.

Det var en kjempekveld for Engerdal Venstre og et meget godt årsmøte som ga gode føringer for det arbeidet som skal gjøres fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**