Krisepakken: – Treffer ikke der smerten er størst

Venstres leder Lars Sponheim er redd for at Regjeringens krisepakke ikke treffer nok der smerten er størst, mens nestleder i samferdelskomiteen Borghild Tenden mener det er et positivt samferdselsløft i krisepakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyremøte i Oslo

Venstres leder Lars Sponheim er redd for at Regjeringens krisepakke ikke treffer nok der smerten er størst — hos konkurranseutsatt industri og næringsliv. – Regjeringens krisepakke er i all hovedsak rettet mot bygg- og anleggssektoren som opererer i et skjermet innenlandsk marked, mens for den delen av norsk næringsliv som er eksportrettet og har markedene sine utenfor Norge er det lite å glede seg over. Det er denne delen av norsk næringsliv som er hardest rammet av krisen, og det er de som i minst grad blir tilgodesett i Regjeringens tiltakspakke, sier han.

Les mer om Lars Sponheims respons på krisepakken.

Borghild Tenden cropped

Venstres Borghild Tenden er positiv til hovedlinjene i samferdselssatsingen i regjeringens forslag til krisepakke. – Regjeringen har åpenbart studert Venstres alternative budsjett. De forslagene Venstre fremmet for bare måneder siden og som det ikke var mulig for regjeringen å bli med på, er nå en del av pakken, uttaler Tenden.

Les om Borghild Tendens respons på krisepakken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**