Frode Haugseth gjenvalgt som styreleder i Ringerike Venstre

Ringerike Venstre avholdt i kveld Årsmøte og Frode Haugseth, som har sittet som styreleder i ett år, ble gjenvalgt.
Frode Haugseth kunne se tilbake på en spennende periode som styreleder og gledet seg til å lede Ringerike Venstre inn i en ny periode med Stortingsvalg til høsten, selv om lokalrepresentanten, Helge Stiksrud ikke fikk førsteplassen på Buskerud Venstres Stortingsvalgsliste.
—Det viktige for Ringerike Venstre, i den periode vi nå går inn i, er å sikre Ringerike og Buskerud en plass på Stortinget i kommende fire års periode, uttalte Frode Haugseth på kveldens møte,
og la til at, – jeg er sikker på at Ulla Nordgarden vil gjøre en god jobb for vår region som stortingspolitiker og kan fremme Ringerikes saker, som kan gi økt utbygging av næringsindustri i vårt område, med en god grønn profil og være med til å sikre sysselsettingen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagens møte ble preget av stoltheten av Venstre, som i år er 125 år som Norges eldste parti, og markeringen av 125 års dagen, den 28. januar, som skal foregå i Gamle Logen i Oslo med stor festivitas.

Ulla Nordgarden, førstekandidat i Buskerud var invitert til Årsmøtet og fikk med mange synspunkter fra medlemmene om hvorfor det skal satses på Ringerike som grønn region i Buskerud med tanke på utbygging og satsning på alternativ næringsutvikling.
Med de prosjekter som allerede er igangsatt er det ingen tvil om at Ringerike er mulighetenes rike som kan bli en bærebjelke for nasjonal satsning i de kommende mange år.
Dette vil bidra til god sysselsetning og innleid kompetanse vil tilføre kommunen skattekroner og sette Ringerike på kartet som et satsningsområde for miljø og næringsutvikling.

Olav Relling takket av som nestleder i lokalpartiet og ble hedret for hans innsats for partiet.
Ole Mælingen ble valgt som ny nestleder.
Roar Olsen ble gjenvalgt som sekretær, det samme med Marianne Wethal som fortsetter som økonomiansvarlig.
Nytt styremedlem ble Erik Lunde og valgt som de unges representant fortsetter kommunestyrerepresentant Monica Sik Holm.

Ole-Gunnar Øhren og Kjetil Sudgarden vil begge fortsette deres arbeid med å finne verdige representanter til Miljøprisen som Ringerike Venstre igjen skal dele ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**