Grimstad kommune — Evaluering av organisasjonen

Grimstad kommune har ønsket en ekstern vurdering av kommunens organisasjon og nå har rapporten kommet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her kan du selv lese rapporten som inneholder en analyse av den flate strukturen kommunen har gått inn i, målstyringen etter politikernes fastsatte mål, nådde kommunen målene med omorganiseringen og i tillegg er det en detaljert evaluering av de tre skolene Eide, Fjære og Holvika skole.
I tillegg til den eksterne evalueringen har kommunen ønsket å spørre deltakerne i driften av kommunen om hvordan de vurderer situasjonen og hva de mener bør gjøres annerledes. Denne rapporten bør danne bakteppe for den videre utvikling av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**