Mathisen gjenvalgt som leder

Anders Mathisen er gjenvalgt som styreleder i Gjøvik Venstre. Christin Guldal Madsen er valgt som ny nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Gjøvik Venstre avholdt årsmøte 12. desember. I tillegg til valg, ble årsmelding og regnskap behandlet. Det ble også valgt utsendinger til Oppland Venstres årsmøte.

Styret
Anders Mathisen, leder
Christin Guldal Madsen, nestleder
Ketil Kjenseth, kasserer
Birgit Odde Husom, styremedlem
Marie Tingvold, styremedlem
Nils Kr. Mørstad, styremedlem

Utsendinger til Oppland Venstres årsmøte
Anders Mathisen
Christin Guldal Madsen
Marie Tingvoll
Nils Christian Mørstad
Birgit Husom.

Vara: Kathrine Rennan, Trond Myrlid, Kari Eikerol

Valgkomité for 2009
Kathrine Rennan (leder), Tore Melby og Steinar Sagrusten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**