Konstituering av Meløy Venstre

På styremøte den 28.januar var 1.sak konstituering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bjørn Sleipnes.

Foto: M.A.Bjørkli.

Leder: Bjørn Sleipnes
Nestleder: Mari Ann Bjørkli
Kasserer: Eirik Pedersen
Sekretær: Raymond D. Jensen
VO-ansvarlig: Siri Eidet Fygle
1.varamedlem: Wenche Nordem
2.varamedlem: Bernhard Enga
3.varamedlem: Anna-Marie Andreassen
4.varamedlem: Ken-Henry Solhaug

Videre ble de 2 kommunestyresakene, årsmøteuttalelsene od 2 oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget drøftet..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**