Meløy Venstre har fokus på ansettelser og fraværsproblematikken!

I årets 1. møte i administrasjonsutvalget vil Venstres representant, Raymond Doyle Jensen, fremme følgende oversendelseforslag til administrasjonen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslag 1:
Rådmannen skal på ad.utvalgets neste møte presentere Meløy kommunes rutiner for ansettelser, samt presentere sin plan for å sikre etterlevelse av disse rutinene.

Forslag 2:
Adm.utvalget ønsker at administrasjonen orienterer om nøkkeltall om HMS-avvik samt kort- og langtidsfravær som fast punkt på hvert møte, for derigjennom å bidra til å sikre fokus på lavere fravær og et godt arbeidsmiljø.

Raymond D. Jensen.

Foto: M.A.Bjørkli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**