Staten går inn med penger for å kjøpe Vibrandsøy

Direktoratet for naturforvaltning har gitt tilsagn om statlig støtte til kjøp av Vibrandsøy. I første omgang er det bevilget 1,5 millioner kroner til dette. Forutsetningen er at Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommne blir med i et spleiselag. Venstres Tore Nilsen uttrykker glede over tilsagnet om statlig støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tore Nilsen

Våren 2008 tok Venstre et initiativ for å få satt i gang reguleringsarbeid for Vibrandsøy. Et enstemmig bystyre sluttet seg til dette, og i bystyrevedtaket ble det lagt vekt på at Vibrandsøy utgjør et viktig friluftsområde for byens borgere.

I går ble reguleringsplanen vedtatt lagt ut på høring. Planen legger opp til en forsiktig utbygging på Vibrandsøy, og friluftsliv, naturvern og kystkulturvern er bærende elementer i planen. Dette bør sikre større bidrag fra staten, blant annet i tilknytting til et eventuelt nasjonalt senter for åkerrikse. Åkerriksa er en rødlisteart og er svært truet.

— Venstre er svært glade for midlene fra staten og ser fram til et videre samarbeid for å sikre Vibrandsøy som en friluftsperle for kommende generasjoner, sier Tore Nilsen, Venstre representant i planutvalget. — Dette viser at Venstres initiativ til snarlig regulering var viktig og riktig, legger han til.

Les pressemelding fra regjeringen her >>

Les om planutvalgets behandling her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**