Fokus på klima og miljø i 2009

Klimaspørsmål vil bli sentrale i Alvdal i år. Både Kommuneplan og Kommunedelplan for energi og klima er i sluttfasen og skal vedtas i år. Alvdal Venstre vil – som partiet med desidert klarest miljøprofil i kommunen – sørge for at det settes klare miljømål i disse planene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alvdal Venstre vil i mars arrangere et eget temamøte om klima- og miljøpolitikk i et lokalt perspektiv. Møtet vil bli arrangert i samarbeid med venstrelagene i Tynset og Tolga. Vi kommer tilbake med dato, program og innledere så snart det er klart.

Energi- og klimaplanen for Alvdal skal vedtas i Kommunestyret i juni. Som faglig bakgrunn til denne planen har vi samlet dokumentasjon om planarbeidet her:

* Prosjektskisse til Kommunedelplan for energi og klima for Alvdal. Dette er utgangspunktet og mandatet for planen som ble vedtatt i Kommunestyret i fjor sommer.

* Lokal energiutrening fra Nord-Østerdal Kraftlag. Alle kraftleverandører er pålagt å lage en årlig energiutredning for de kommunene der de har områdekonsesjon. Dette er NØKs utredning om Alvdal.

* Vestlandsforskning har evaluert slike energiutreninger og foreslått endel endringer. Forskningsrapporten derfra kan du lese her.

* Venstres miljøpolitiske manifest “Framtida kan bli en ren fornøyelse” fra 2007.

Link til alle disse dokumentene finner du i menyvalgene til venstre for denne spalten.

Forurensing karbon

Foto: © Wessel Cirkel | Dreamstime.com

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**