Formannskapet: Sa ja til videooverføring av møter

Formannskapet behandlet onsdag forslag om videooverføring av politiske møter. Et enstemmig formannskap gav sin tilslutning til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Videokamera

I debatten tok Venstre til orde for at det måtte stilles krav til leverandørene av slike tjenester om plattformuavhengighet og universell utforming. Det er vesentlig at det offentlige i sitt arbeid sørger for at alle borgere kan benytte seg av tjenester som det offentlige leverer.

Venstre fikk full tilslutning til sitt forslag om å ta inn et eksplisitt krav om at leverandørene måtte dokumentere at distribusjonen av videooverføringene var uavhengig av hvilken maskinvare og programvare den enkelte borger bruker. Samtidig må leverandørene også dokumentere at deres løsninger følger prinsippene om universell utforming, slik at også brukere med særskilte behov skal kunne benytte tilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**