Kan vi bruke tiltakspakka frå regjeringa til å rense kloakkutslepp, spurte Venstre

Venstres Jan Kløvstad spurte rådmannen om det er klokt å bruke pengar frå tiltakspakka frå regjeringa til å auke tempoet i kloakkrensing, i dagens bystyremøte. Rådmannens svar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


var at dette ikke ville vere lønsamt, men at det er betre på bruke pengar på veg og anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**