Venstres 125 år behørig markert

“Bli med og markere Venstre – Norges eldste og stolteste, men også mest progressive og nyskapende parti” Dette stod det å lese i invitasjonen som ble sendt ut i forkant av markeringen som ble avholdt 28. januar i ærværdige Gamle Logen i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tolga Venstre var representert på tilstelningen som talte ca 500 deltakere. Vi var vitne til mange engasjerende og gode innledere fra talerstolen. I mellom innlederne Lars Sponheim, Trine Skei Grande, Odd Einar Dørum, Guri Melby og Gunnar Kvassheim fikk vi høre flotte kunstneriske innslag av beste klasse i et vidt uttrykk og spekter. Det hele ble elegant sydd sammen av konfriansierene Ingrid Espelid Hovig og Eivind Harr.

Fra talerstolen ble blant annet det pekt på den stolte historien til Venstre og arbeidet som er lagt ned av de mange Venstrekvinner og -menn. Fra starten i 1884 var Venstre det ledende reformpartiet i Norge og la grunnlaget for innføring av folkestyret, utbygging av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten. Disse viktige grep som ble gjort av Venstre bidro til å løfte Norge fra en fattig utkant i Europa til å bli et land med verdens kanskje beste levekår i våre dager.

Utkastet til nytt program for neste periode på Stortinget løftet fram tre kjernesaker: Å ta steget over i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reformere velferdssamfunnet. Disse tre hovedlinjene ble belyst i forhold til hva Venstre allerede har gjort innen miljø, skole/forskning og sosialt ansvar, og hva som må gjøres videre. Det ble også pekt på at mange av Venstres ideer kanskje var “for gode”, langt forut for sin tid og fremmet til hoderystelse fra politiske konkurenter, for siden å få støtte og medhold. Dette har gitt seg til syne blant annet i kampen for miljø og klima der Venstre har vært ledende i over 40 år og nå i større grad får medhold fra andre pariter. Det handler om å være sta og ha troen på de gode løsninger som før eller siden vinner frem.

Venstres kjærlighet for frihet og mulighetene for at den enkelte borger skal kunne skape seg et godt liv i fellesskap med andre har hele tiden vært sentralt for Venstre, noe som ble belyst fra talerstolen. Dette er politikk som ikke har gått av moten, friheten er ikke vunnet en gang for alle. Det ser man eksempler på både ute i verden og her hjemme. Venstre har en viktig jobb å gjøre i fremtidas Norge, første mål er høstens valg og veien dit. 9% oppslutning ved valget er et uttalt mål. Med Venstre i regjering vil vi få langt bedre fokus på fremtidsretta miljøløsninger og grønn skatt, styrking av lokaldemokratiet og opprustning av skole og forskning.

Det var hilsninger fra søsterpartier av Venstre, og Venstre er med sin stolte historie og lange fartstid et parti som blir sett opp til utenfor landets grenser. Det ble en engasjerende og minnerik kveld med fokus på stolte aner og gode framtidsvisjoner og muligeter for Venstre.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**