Vold i nære relasjoner

Konferansen “Vold i nære relasjoner” som ble avholdt på Fylkeshuset i Arendal den 20.1.2009, ble en suksess. De ca 70 fremmøtte fikk høre engsjerte foredragsholdere og en interessant paneldebatt ledet av sjefsredaktør i Agderposten, Stein Gauslaa.

Initiativet til temamøtet kom fra Grimstad Venstre`s Anne Midtlien og hun ledet også konferansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det kom sterkt frem at i alle land, også Norge som er sterkt likestilt, finnes det vold mot kvinner. Et av de viktigste virkemidlene for å endre dette må være å skape en holdningsendring i hele samfunnet. I den avsluttende paneldebatt satt det både politikere, stortingsrepresentant og politi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**