Årsmelding fra Venstres representant i kommunestyre

Noen ord om året 2008 som Venstres representant i kommunestyre, må romme både optimisme og frustrasjoner, dersom det skal være noe å speile seg i.
Gruppemøtene har vært arbeidsmøter hvor aktiviteten alltid har vært høy, uansett om det har møtt opp noen vararepresentanter eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gerd-Eva Hultung

Foto: Privat

Spesiellt aktivt har det vært med besøk fra ulike aksjonsgrupper, som har dannet seg på bakgrunn av strukturendringene innen skole. Folk i Re har gått mann av huset og kastet seg på bølgen av meningsutvekslinger. Mer eller mindre saklig informasjon har blitt utvekslet og sinnene har vært i kok, spesiellt like opp under økonomiplanmøtet i juni og budsjettmøtet i desember.

Gjennom året har bygdefolket vært mer aktive politisk når det gjelder å reise saker som har betydning for dem og deres nærmiljø.
Blandt annet angående trafikksikkerhet og byggesaker har innbyggere møtt opp på gruppemøtene, tatt kontakt på tlf. og sendt mail med synspunkter og utredninger. Viktig for de folkevalgte og få nyttig informasjon direkte fra folk som er berørt av utviklingen i kommunen.

Det er nettopp denne kontakten med innbyggerne som gjør lokalpolitikken så interessant og sørger for drivstoff videre.

Takk for året som har vært.
Gleder meg til å stå på videre for Re Venstre i Re Kommunestyre med de utfordringer vi møter i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**