– Gledelig med flere bussreisende

Stadig flere reiser med buss i Trondheim. I høst hadde Team Trafikk en økning på 5,7 prosent. – For å få ned utslippene av CO2 i byen er det viktig at flere velger bort bilen, og det at flere nå tar buss kan tyde på at tiltakene vi har gjennomført, virker, sier bystyrerepresentant Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Buss

Bystyret i Trondheim vedtok i går en miljøpakke som vil gi økte inntekter til kollektivtrafikken, og dermed et bedre tilbud til passasjerene. Men tiltakene man allerede har gjennomført, som kollektivfelt og t-kort, kan synes å ha gitt en virkning allerede.

Markedssjef i Team Trafikk, Eirik Rambech-Knoff, uttaler følgende til Adresseavisen fredag:
– Både kollektivfeltene, og det nye elektroniske billettsystemet har hatt mye å si for reisemengden, sier han og forteller om økt effektivitet på bussrutene til tross for flere passasjerer. – På enkelte ruter sparer vi opptil 10 minutter. På sørsida, hvor kollektivfeltet strekker seg langs hele traseen ut av byen, har det vært mye å hente.

Rambech-Knoff er glad for at virkningen av kollektivtiltaket gjør seg gjeldende. – Vi registrerer en større tilfredshet hos våre kunder også. Det sier nok også noe om at vi har fått til et bedre tilpasset rutetilbud, men i dette bildet er det flere faktorer som spiller inn, sier han.

Les mer om saken på Adressa.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**