Møteplan for høsthalvåret 2010

Ta med kaffekoppen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtene for høsthalvåret er lagt til Store Møterom i Tiedemandgården. Alle møter tar ordinært til klokken 18.30. Styremøttet er berammet til en time. Gruppemøtet følger deretter.

Rommet er tilrettelagt for brukere av rullestol via hovedinngangen. Møtene vil for det meste ta til før kommende bystyremøte. Dette gjelder møtene som omtales som styre- og (påfølgende) gruppemøte. Også styremøtene er åpne for interesserte og medlemmer forøvrig, med visse reservasjoner for stemme- og talerett. Medlemmer oppfordres til også å overvære disse. Her kommer det opp mye som er av interesse for lokallaget. Styremøter ledes av lokallagsleder, eller ved forfall, av nestleder.

Det er gruppeleder som leder gruppemøtet. Her går vi gjennom sakene til bystyret. Gruppemøtet er til for å diskutere slike saker, bli informert og ytre sine meninger overfor bystyrerepresentantene. Vi har ikke instruksjonsplikt i Venstre, og kan ikke binde representanter til visse måter å stemme på. Her har alle medlemmer stemmerett. Av og til inviteres medlemmer fra ulike interesseorganisasjoner til gruppemøtene, for å legge fram sine syn.

Med unntak av nominasjonsmøtet, er alle møtene på mandager.

Man. 13. september: Styre- og gruppemøte
Man. 18. oktober: Styre- og gruppemøte
Man. 15. november: Styre- og gruppemøte
Fre. 10. desember: Nominasjonsmøte (Formannskapssalen)
Man. 13. desember: Styre- og gruppemøte

Vi tar høyde for ekstra møter underveis, og stor aktivitet på nett!

Vil du motta mail og info? Har vi den siste og ferskeste adressen din? Send i såfall en mail til meg. Anbefaler også sterkt nyhetsbrevet fra stortingsgruppa. For dette, ta kontakt sentralt, fylkessekretæren, eller med meg, så blir det ordnet.

Husk å ta med kaffekoppen!

Hilsen Trond Birkeland
Leder/Lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**