Til innhold

For en grønn, fremtidsrettet og raus storkommune

Lindesnes Venstre

Venstre vil jobbe for en kommune som er best i landet på på innbygger- og brukermedvirkning. Det skal være en kommune hvor det er attraktivt å vokse opp, bo og jobbe i, hvor man i størst mulig grad tilbyr helse-, utdanning-, og kulturtilbud i nærhet til der folk bor. Måten Venstre vil gjennomføre dette på, skal være grønn, fremtidsrettet og raus.

 • Grønn.

  For Venstre er det et grunnleggende liberalt prinsipp å leve slik at det ikke går utover fremtidige generasjoners mulighet for gode livsvilkår. Venstre vil jobbe for at Lindesnes kommune går i front for en bærekraftig utvikling og miljøvennlig drift. Naturvern, biologisk mangfold og grønnere transport er prioriterte fokusområder for Venstre de kommende årene. Det er mye vi kan gjøre for å oppnå klimamålene mot 2030 - også lokalt.

 • Fremtidsrettet.

  Regionen har gode tradisjoner for innovasjon, nyskaping og gründerskap. Dette er en arv vi må videreføre. Venstre vil holde en fremtidsrettet næringspolitikk som skaper nye verdier og grønn vekst. Det må bli enda enklere å starte og utvikle nye næringer i den nye kommunen. Utdanning er en viktig del av dette hvor man i enda større grad må gi gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Det gir vekstmuligheter.

 • Raus.

  Lindesnes skal ha et rikt kulturtilbud, aktive barn og ungdom, mangfold og flerkulturelle møteplasser. Kultur er limet i samfunnet og det som medvirker til å bygge fellesskap. Alle må få opplevelsen av å bli ivaretatt og få den pleie og omsorg som de har behov for. Vi ønsker en kommune hvor barn ikke opplever fattigdom, eldre får den hjelpen de trenger og hvor det er plass til- og respekt for dem som faller utenfor A4-samfunnet.

 • Valgprogram.

  Fullstendig program

Våre folk