Nedleggelse av Fon skole

Venstre stemte mot nedleggelse av Fon skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Under budsjett diskusjonen i kommunestyre 09.12.2008 stemte Venstre mot nedleggelse av Fon skole.

Venstre gikk til valg med følgende program vedrørende grendeskoler: Elevtettheten ved grendeskolene skal være styrende for videre drift. Det skal ikke være økonomiske motiver for en eventuell nedleggelse. Ved nedleggelse av grendeskoler, skal lærerressurser overføres til øvrige skoler i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**