Papirløse innvandrere må sikres helsehjelp

Innlegg i Lindesnes 20.01.2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mange mennesker lever både papirløst og ulovlig i dagens Norge. Venstre ønsker at disse sikres samme rett til medisinsk behandling som den øvrige befolkning. Helsepersonell må kunne utøve sin gjerning uten å stå i angiveransvar til rettsvesenet og den politiske myndighet. Menneskerettigheter kommer her først. Både smittsomme sykdommer så vel som psykiske problemer, svangerskap og infeksjoner trenger behandling og tilsyn. Enkeltmennesket må alltid komme først.

Helsepersonell må kunne gjøre sin gjerning uavhengig av pasientens sosiale stilling, politiske, etniske eller rettslige status. Vi skjønner likevel at man med dagens politiske ledelse ikke kan gi eksplisitt støtte til prosjekter i statlig regi. Derimot må en sikre muligheten for å yte og kreve anonym behandling, slik at helsepersonell ikke kommer i lojalitetskonflikt. Det er fornuftig å gi støtte til lavterskeltilbud som dem Kirkens Bymisjon og Røde Kors drifter. Disse hjelper mennesker som helsevesenet for øvrig ikke fanger opp, det være seg narkomane, slitere blant oss, eller illegale innvandrere. Hver enkelt av oss tjener på at menneskerettigheter og helsepersonellets kall settes foran politiske doktriner.

Trond Birkeland
Mandal Venstre

Les også innlegget på nettavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**