Fylkesårsmøtet åpnet med sterk ideologisk appell

– Vi trenger politiske løsninger som sikrer alle mennesker muligheten til å leve sitt gode liv, sa Rogaland Venstres fylkesleder Helge Solum Larsen til fylkesårsmøtet under sitt åpningsinnlegg i formiddag. Han understreket at Venstres sosiale liberalisme er et verdisett som gjelder for alle mennesker overalt.
Venstre etterlyser bedre miljøpolitikk, en god skole og større innsats for forskningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre 09

Fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre 09

Med solid vekst i medlemsmassen, og økte gjennomslag i kommune og fylkespolitikken, kunne fylkesleder Helge Solum Larsen åpne fylkesårsmøtet. Møtet finner sted på Thon hotell Sandnes.

Solum Larsen brukte tid på å peke retning for et samfunn som må ta miljøutfordringen på alvor og satse målrettet på kunnskap. – De økonomiske utfordrende tidene vi står i burde brukes til å endre samfunnet til å beskatte det vi vil ha mindre av, miljøødeleggelser og miljønegativ atferd. På samme tid burde beskatting lettes i forhold til arbeid. Nå trenger vi de miljøvennlige løsningene, kunnskapen og kompetansen som kan gi oss de riktige løsningene for framtiden. Regjeringen foretar ikke den nødvendige omleggingen i retning grønne skatter i et omfang som er nødvendig.

– Det er ingen grunn til å være imponert over regjeringen, sa Solum Larsen til fylkesårsmøtet. — Det er ingen sak å reise landet rundt med tiltakspakker som innholder alt det fagstatsrådene ikke vant kampen om i statsbudsjettene. Denne regjeringen har flertall men har ikke maktet å bruke det flertallet til å prioritere kunnskap i skolen gjennom målrettet satsing på bedre og flere lærere. Det måtte en økonomisk krise til for at universitetet vårt kunne få noen flere stipendiatstillinger. En målrettet satsing på forskning som Venstre har sloss for i årevis, har ikke regjeringen brukt sitt flertall på å få til.

– Venstres ideer er universelle og gjelder for alle mennesker, slo Solum Larsen fast. Vi trenger globale ordninger som kan løse de virkelig store utfordringer verden står overfor. Fattigdom og sult, overgrep og urett. Hvordan vi styrker de globale institusjonene er derfor viktigere enn en snever diskusjon om norsk EU-medlemskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**