Stort flertall mot norsk EU-medlemskap

Fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre har behandlet dissensene i Stortingsvalgprogrammet. Det ble stort flertall mot norsk EU-søknad. Årsmøtet støttet programmets formuleringer om behov for en lokaldemokratireform i kommunesektoren og sa nei til heroinassistert behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

I avstemmingen om norsk EU-medlemskap stemte over 50 delegater mot. 20 stemte for.

Dissensen om å stryke punktene om å tillate heroinassistert behandling fikk støtte av et flertall på 38 mot 32 som støttet innstillingen.

Programmets innstilling om en lokaldemokratreform med færre kommuner fikk støtte fra 32 av delegatene mens 30 støttet dissensen som alternativt ville ha bedre belønningsordringer som kan føre til frivillig kommunesammenslåing.

Årsmøtet avviste ellers med overveldende flertall programkomiteens forslag om å innføre karakterer i barneskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**