Fylkesårsmøtet: NTP må prioritere bybane!

Fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre krever at bybanen er med i Nasjonal transportplan (NTP) første planperiode. – Bybanen på Nord-Jæren er det eneste transporttiltaket som evner å betydelig endre reisemiddelfordelingen i en miljøvennlig retning, sier Venstres fylkesleder Helge Solum Larsen. Han slår fast at bybanen er nødvendig for en bærekraftig areal og transportpolitikk i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen

-Dersom bybanen ikke prioriteres i NTP vil det gi en betydelig utfordring for storbyområdet, sier Solum Larsen. – Det er ikke mulig å gjennomføre de regionale veiplanene heller, dersom bybanen som kan endre den interne reisemiddelfordelingen på Nord-Jæren faller ut. Da vil resultatet bli en økt privatbiltrafikk som det rett og slett ikke vil være kapasitet til på veinettet, sier han.


Hele den vedtatte resolusjonen fra Rogaland Venstre årsmøte:

Når Nasjonal transportplan (NTP) legges fram må det vises konkrete tiltak som kan løfte trafikk fra privatbil til andre transportformer.

I storbyområdene må kollektivtrafikken prioriteres. På Nord-Jæren er skinnegående bybane det viktigste tiltaket som kan løse trafikkavviklingen på en miljøvennlig og framtidsrettet måte.

Venstre var det første partiet som klart forpliktet seg til å prioritere bybanen. Dette står fast og Venstre forventer at bybanen er med i den første planperioden av NTP. Andre større veiprosjekter kan heller ikke gjennomføres dersom ikke bybanen prioriteres nå.

Venstres fylkesårsmøte ber om at den lokale planleggingen av gjennomføring av bybanen gjennomføres raskt. De involverte kommunene bør nå vedta de nødvendige planavklaringer. Det haster også med en avklaring av hvordan en bybanen skal drives.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**